شعر ارسالی از کاربران /

 
نژاد  تو  نژاد……….آسمانی  است
نگین حجب توناب جهانی است
نگاهت  جلوه گاه  عشق و ایمان
حجاب  تو  نماد  قهرمانی  است

شعر : علی صفری مدبّر

تقدیر / علیصفری مدبر
برچسب ها:                

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.