مستندی کوتاه از دوره ورزش حرفه ای کیمیا علیزاده

این مستند 4 دقیقه به کلیه افتخاراتی که کیمیا قبل از المپیک 2016 کسب کرده اختصاص دارد ، در حال حاضر قسمت اول این نماهنگ برای مشاهده و دانلود موجود است و بزودی قسمت دوم که به المپیک 2016 اختصاص دارد خدمت عزیزان ارائه می گردد .