پیشنهاد سفیر بهزیستی به کیمیا علیزاده توسط دکتر ربیعی وزیر کار

پیشنهاد سفیر بهزیستی به کیمیا علیزاده توسط دکتر ربیعی وزیر کار

عکس اختصاصی از کیمیا علیزاده و دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز از کیمیا علیزاده نخستین بانوی ایرانی مدال آور المپیک خواست سفیر بهزیستی شود. علی ربیعی در مراسم استقبال از نخستین بانوی ایرانی مدال آور تاریخ…