مراسم استقبال بازگشت تکواندوکاران – اختصاصی سایت کیمیا علیزاده

مراسم استقبال بازگشت تکواندوکاران – اختصاصی سایت کیمیا علیزاده

استقبال پر شور مردم کرج از کیمیا علیزاده با حضور مسئولین گزارش و عکس های مراسم گرامیداشت ، بعد از ظهر امروز پس از تدوین به طور کامل بر روی سایت درج خواهد شد   مراسم استقبال از کیمیا  …